Inilah Ukhuwah

 

"Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertaqwa kepada Alloh. janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Alloh dan jangan bercerai berai. Sesungguhnya aku mendengar Rosululloh bersabda:
"Sesungguhnya baiknya hubungan persaudaraan itu lebih utama dari sholat dan shaum..."
Ingatlah Alloh, ingatlah Alloh dan berpeganglah kepada Al Quran. Janganlah kalian terdahului oleh orang lain dalam beramal.
Ingatlah Alloh, ingatlah Alloh mengenai orang-orang fakir dan miskin. Ikutkanlah mereka dalam kehidupan kalian.
Janganlah kalian takut menghadapi celaan orang dalam melaksanakan perintah Alloh. Alloh akan melindungi kalian dari orang-orang yang bermaksud jahat atau menganiaya kalian.
Janganlah sekali-kali kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, memerintah berbuat baik dan melarang berbuat keji. Dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik sebagaimana diperintahkan oleh Alloh.


Janganlah putuskan persaudaraan kalian dan janganlah sekali-kali kalian saling bermusuhan. Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan sekali-kali bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan."
~Ali bin Abi Tholib r.a.~

0 komentar:

Posting Komentar